Posts Tagged: "günlük ingilizce kelimeler"

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Suitable

- - 0 Comments

use with other words be found suitable: uygun görülmek a suitable time: uygun bir zaman suitable condition: uygun durum suitable for housing: imara uygun suitable for turkish food codex: türk gıda kodeksine uygundur opposite inconvenient: uygunsuz sentence Many engineer  applied for the job but not one of them was suitable....

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Lasting

- - 0 Comments

use with other words leave a lasting impression: kalıcı etki bırakmak longer lasting: daha uzun ömürlü lasting peace: kalıcı barış long lasting disease: uzun süreli hastalık long-lasting adhesive: uzun ömürlü yapıştırıcı opposite momentary: geçici sentence He hopes we will have a lasting friendship. (Kalıcı bir dostluğa sahip olacağımızı ümit ediyor.)...

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Guide

- - 0 Comments

use with other words tour guide: tur rehberi city guide: şehir rehberi buying guide: katalog user guide: kullanım kılavuzu guide book: yönetmelik opposite follow: takip etmek sentence A young man guided us on a tour of the museum. (Genç bir adam müze turunda bize kılavuzluk etti.) Guide dogs help blind...

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Ability

- - 0 Comments

use with other words ability to draw: resim çizme yeteneği ability to imitate: taklit yeteneği persuasive ability: ikna kabiliyeti mathematical ability: matematik yeteneği ability to pay: ödeme gücü opposite inability: beceriksizlik sentence Cats have the ability to see in the dark. (Kediler karanlıkta görme kabiliyetine sahiptirler.) The girl lacked musical ability....