Author: Mustafa Türköz

Merhaba, ben Mustafa TÜRKÖZ. Tokat doğumluyum. Eskişehir Osmangazi üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde öğrenim görmekteyim.

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Suitable

- - 0 Comments

use with other words be found suitable: uygun görülmek a suitable time: uygun bir zaman suitable condition: uygun durum suitable for housing: imara uygun suitable for turkish food codex: türk gıda kodeksine uygundur opposite inconvenient: uygunsuz sentence Many engineer  applied for the job but not one of them was suitable....

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Lasting

- - 0 Comments

use with other words leave a lasting impression: kalıcı etki bırakmak longer lasting: daha uzun ömürlü lasting peace: kalıcı barış long lasting disease: uzun süreli hastalık long-lasting adhesive: uzun ömürlü yapıştırıcı opposite momentary: geçici sentence He hopes we will have a lasting friendship. (Kalıcı bir dostluğa sahip olacağımızı ümit ediyor.)...

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Guide

- - 0 Comments

use with other words tour guide: tur rehberi city guide: şehir rehberi buying guide: katalog user guide: kullanım kılavuzu guide book: yönetmelik opposite follow: takip etmek sentence A young man guided us on a tour of the museum. (Genç bir adam müze turunda bize kılavuzluk etti.) Guide dogs help blind...

Everyday English Word - Blogmyeng blogmyeng.com

Everyday English Word – Ability

- - 0 Comments

use with other words ability to draw: resim çizme yeteneği ability to imitate: taklit yeteneği persuasive ability: ikna kabiliyeti mathematical ability: matematik yeteneği ability to pay: ödeme gücü opposite inability: beceriksizlik sentence Cats have the ability to see in the dark. (Kediler karanlıkta görme kabiliyetine sahiptirler.) The girl lacked musical ability....

english blogmyeng.com

Herkese Merhaba..

- - 2 Comments

Merhaba, ben Mustafa Türköz. Hakkımda sayfamda da belirttiğim gibi, bu bloğu kurma amacım, yabancı dil olarak İngilizce’yi öğrenirken karşılaştığım sorunları ve bu öğrenme süreci boyunca faydalandığım kaynakları sizlerle paylaşmaktır. Üniversite son sınıfa gelmenin de üzerimde oluşturduğu stresle, ilerde daha iyi bir iş imkanı bulabilmek için İngilizce’nin ne kadar önemli bir...